Om Pets in Progress

Om Pets in Progress

Hjemmekonsultasjoner

Fysisk og mental helse sett i sammenheng

Lang erfaring og praktisk tilnærming til utfordringen

Pets in Progress ble startet i mars 2016, og tilbyr hjemmekonsultasjoner ved atferdsproblemer hos hund og katt, kurs og foredrag om atferd og helse.Konsultasjoner tilbys i hele gamle Hordaland og søre del av gamle Sogn & Fjordane. For katt også i Rogaland.

Innehaver Kjerstin Gjertsen Vinsjansen ble uteksaminert som dyrepleier i Danmark i 2011 og som atferdskonsulent ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i 2013. Siden har kunnskapen jevnlig blitt oppdatert med kurs. Hun startet på dyreklinikk i 2008 og har hatt atferdskonsultasjoner siden 2010. Fra 2016 har Kjerstin drevet med atferd på heltid. Hun har nå hatt gleden av å jobbe sammen med flere hundre dyr og eiere, og med muligheten for å se fysisk og psykisk helse under ett kan du være trygg i valget av hjelp til ditt kjæledyr.

Kjerstin lever sammen med 5 hunder, 5 katter, 2 moskusender og et akvarie (samt mann og barn). Alle de firbeinte bidrar under treningstimer og kurs.

All trening foregår med moderne læringsteori. Vi ønsker å motivere dyret til å gjøre det vi ønsker og la dem aktivt delta i treningen. Gjennom å belønne ønsket atferd fremfor å straffe feil, skjønner dyret at det lønner seg å gjøre det som er riktig.

Når man jobber med atferdsproblemer er dette særlig viktig. Dyr gjør det de opplever mest hensiktsmessig i en situasjon, derfor kan man ikke straffe bort et problem. Man trenger å jobbe med årsaken som ligger bak, for eksempel frykt, og samtidig lære dem en bedre tilpasset atferd.

Et atferdsproblem defineres ut fra om dyret har en atferd som ikke er hensiktsmessig eller som er et problem for dyret selv eller eieren. Er det noe som gjør at gleden med dyr har minket? Ta kontakt!