Atferd

Atferd

Atferdskonsultasjon

Har du en hund eller katt med en utfordring? Det meste kan bli bedre om man er villig til å gjøre en innsats for det. Vanlige problemer er frykt, aggresjon, seperasjonsproblemer og stress, men du kan søke hjelp for alt du opplever problematisk.

Ved en konsultasjon kommer konsulenten hjem til deg, slik at en får sett utfordringen der den oppstår. Gjennom samtale og observasjon kommer man sammen fram til trening og tiltak som kan hjelpe. Disse blir demonstrert og man får i etterkant tilsendt en treningsplan og står fritt til å ta kontakt for hjelp underveis.

Ofte har man best hjelp av å treffes flere ganger med noen ukers mellomrom. En har konsulenten tilgjengelig til problemet er løst.

Tid: 2 timer ved første møte, videre 1,5 time.