Priser

Priser

Alle priser er inkludert reise hjem til deg eller til avtalt møtested. Du får også tilsendt en rapport med plan for atfersendring og trening i etterkant, og kan ta kontakt underveis ved spørsmål eller utfordringer.

 

Første atferdskonsultasjon 2 timer: 2500,-

Første atferdskonsultasjon 2 timer (over 3 timers reisetid): 2900,-

Første atferdskonsultasjon 2 timer Sogn og Fjordane: 3400,-

 

Oppfølgingsmøte: 1900,-

Oppfølgingsmøte (over 3 timers reisetid): 2300,-

Oppfølgingsmøte Sogn og Fjordane: 2600,-

 

Treningstime 1 time: 1500,-

Treningstime 1 time (over 3 timers reisetid): 1900,-

Treningstime 1 time Sogn og Fjordane: 2200,-

 

Foredrag: spør etter tilbud

Kurs: se oppslag for hvert enkelt

 

Betaling foregår ved faktura tilsendt i etterkant eller via Vipps.